Vilka är vi?

IM CARE är ett dotterbolag till Interim Management International AB. Vi är ett väletablerat och välrenommerat rekryteringsföretag som funnits sedan 1989. Vi rekryterar för både anställning och inhyrning. IM CARE har stabil ekonomi, kompetent och erfaren personal, leveranssäkerhet.

Rekryteringsprocessen

Kunden gör en beställning på önskat antal sjuksköterskor och tecknar ett uppdragskontrakt med IM CARE. 

Vi samlar in intresserade sökande, 30-40 st via utbildningsanstalter, annonsering och våra kanaler.

IM CARE gör ett första urval av lämpliga kandidater.  Solid rekryteringsprocess med valida och reliabla urvalsintrument. 

Kunden åker till t ex Budapest, slutintervjuar och upprättar förtroende för arbetsgivaren och arbetsorten.

Anställningskontrakt upprättas, villkorat att kandidaten klarat språktest motsvarande B2, Europarådets språk-skala.

Arbetsgivaren anvisar bostad och betalar resan för kandidaten.  

Svenskundervisning startas i ursprungslandet i samarbete med etablerade språkskolor under ca 4 – 6 månader.  Avslutas med språkprov.  IM CARE hjälper till med ansökan för svensk legitimation. Individen betalar själv avgiften till Socialstyrelsen för legitimation.